Kritik mot gotländsk psykvård

Det finns brister i den psykiatriska vården inom Gotlands kommun visar en granskning som gjorts på uppdrag av kommunens revisorer.

Bland annat så saknas i stor utsträckning vårdprogram.

Det finns avtal om samverkan mellan kommunens nämnder är inte kända i organisationen.

Patienter, särskilt de som har så kallade dubbeldiagnoser, riskerar att hamna mellan stolarna och det finns stora problem med hyrläkare inom psykiatrin som gör att det blir en bristfällig kontinuitet i vården.

I rapporten påpekas också att social- och omsorgsnämnden har ansvar för att erbjuda en meningsfull sysselsättning.

Men det fungerar inte i Visby, tycker intervjuade personer och verksamheten har inte nått upp till de psykiskt funktionshindrades behov, anser revisorerna.

Senast den 28 februari skall hälso- och sjukvårdsnämnden och även social- och omsorgsnämnden lämna ett åtgärdsprogram med anledning av kritiken från kommunens revisorer.