Silja Line kan bli estniskt

Det estniska rederiet Tallink är intresserade av att köpa rederiet Silja Line.

Tallink har skrivit på ett så kallat granskningsavtal som ger dem rätt att gå igenom Silja Lines ekonomi.

Till Dagens Nyheter säger Tallinks vice vd att rederiet främst är intresserat av Silja Lines linjer mellan Stockholm-Åbo och Stockholm-Helsingfors, men att de mycket väl kan tänka sig att köpa allt.

De senaste somrarna har Silja Line kört kryssningar till Visby, en trafik som motsvarat en fjärdedel av hela kryssningsturismen till Gotland.