Ökad försäljning av nikotinläkemedel

Apotekets försäljning av produkter som ska hjälpa folk att sluta röka har ökat kraftigt i år. På Gotland var ökningen något större än rikssnittet.

Under perioden januari till november i år ökade försäljningen av nikotinläkemedel med 8,6 procent, jämfört med samma period 2004. På Gotland var ökningen något större - 9,4 procent.

Rökförbudet som infördes på restauranger och kaféer i somras anges som stor orsak till ökningen.

Rökförbudet gav en ökad försäljning av nikotinläkemedel över hela landet, men de regionala skillnaderna var stora. Försäljningen ökade mest i Västernorrlands län med 15,7 procent och minst i Östergötlands län med 5,1 procent