Handelspolicy för Visby upphävd

Kommunens policy för var det får byggas butiker i Visby har upphävts av Gotlands kommunfullmäktige.
Kommunalrådet Jan Lundgren (s), ansåg att policyn nu har spelat ut sin roll och därför inte längre behövs.

Centerns Lars Thomsson var kritisk till att det redan har beviljats bygglov i strid mot policyn, och han ansåg att policyn borde ha upphävts först.

Det var fem år sedan fullmäktige antog planen för att styra var det får byggas affärer i Visby.
Konsulten som då analyserade handeln i Visby ansåg att det skulle vara katastrof för Östercentrum om Domus flyttades.

Idag är det tvärtom, sa Hans Klintbom, centern vid fullmäktiges debatt inför beslutet.