Nej till garage i Gammelgarn

En fastighetsägare i Gammelgarn på östra Gotland, får inte bygga det garage på sin tomt som han fått tillstånd av kommunen att bygga.

Beslutet om bygglov har överklagats av grannar, bland annat för att bygget skulle bli större än vad som är tillåtet i just det området.

Länsstyrelsen går på de klagandes linje och avslår alltså byggnadsnämndens bygglov, med hänvisning att området främst är planlagt för bebyggelse av fritidshus.