Brunn på golfbana oroar granne

Efter Gotska golfklubbens ansökan hos miljödomstolen om att få ta vatten från en bergborrad brunn, och även hämta vatten från en intilliggande brunn, har nu tiden för att lämna in synpunkter gått ut.

Ett yttrande har inkommit från en granne som är orolig för kvalitén på sitt vatten och för att brunnen ska sina.

Gotska golfklubben ska nu kommentera yttrandet innan ärendet går vidare till förhandling.