Nyanställningar vid länsstyrelsen

Länsstyrelsen på Gotland nyanställer 24 personer i år.
Det är nio arbetsförmedlare, nio aspiranter och sex handläggare. Tre av handläggarna kommer att arbeta med med länsstyrelsens miljömål.