Hård konkurrens om flygresenärer

Flygbolaget Skyways minskade sin personal i Visby med 15 personer under förra året. Orsaken är hård konkurrens från Gotlandsflyg, övergång till en flygplansmodell och att allt fler bokningar sker via internet, vilket kräver mindre personal.

I hela landet minskade Skyways personal med 170 tjänster. Hälften av dem som förlorat jobben är tekniker och hälften flygplatspersonal.

I år hoppas dock Skyways kunna vända förlusten till vinst.