Pengar till gotländsk kultur

Fornvännerna, Bungemuseér och Strandridaregården i Kyllaj får utdelning från Statens Kulturråd.

Gotlands Fornvänner får drygt en miljon kronor till ett projekt med Arkeologi som kunskapskälla, studiemagasin och databaser på Internet.

Bungemuseet får 180 000 kronor till registrering, dokumentation och digitalisering av samlingarna vid Strandridaregården i Kyllaj.

Bunge skolmuseum får 180 000 kronor.

Det är Kulturrådet som har fördelat 225 miljoner kronor till sysselsättningsskapande åtgärder.

Syftet är att vårda, bevara och tillgängliggöra föremål, samlingar och arkivalier i det så kallade Access-projektet.

Genom bidraget kommer minst 684 jobb att skapas inom kultursektorn, hoppas Kulturrådet.