Kritik mot missbrukarvården

Komrev har granskat kommunens missbrukarvård och funnit flera brister.

Bland annat finner revisorerna det anmärkningsvärt att det i flera av missbrukarvårdens beslut inte framgår hur besluten ska finansieras.

Hos en del klienter saknas också arbetsplaner och revisorerna anser också att verksamhetsplaneringen vid missbruksvårdens beroendeverksamhet bör förbättras.