234 miljoner i vinst för rederiet

Gotlandsbolaget redovisar en vinst på 234 miljoner kronor för sista halvåret 2005.

Det är en försämring med 32 miljoner jämfört med samma period året innan.

Men egentligen gick det bättre för rederikoncernen eftersom föregående års vinst innehöll en reavinst på 97 miljoner kronor för aktier som sålts.

Dessutom har Rikstrafiken hållit inne en del av den månatliga ersättning som skulle ha betalats ut till Destination Gotland, eftersom parterna tvistar om kostnaderna för trafiken.

Av delårsrapporten för sista halvåret 2005 framgår också att bolagets soliditet har ökat liksom aktievärdet.