Får bygga om förråd i Ardre

En fastighetsägare i Ardre får bygga om ett förråd till bostad.

Byggnadsnämnden sa först nej till bygget med motiveringen att landskapsbilden skulle förändras.

Men länsstyrelsen ändrar nu det beslutet och ger fastighetsägaren rätt att bygga om förrådet till bostad.