M vill satsa på Slite

Satsa på Slite centrum, det skriver moderaten Lena Celion i en motion till Gotlands kommun.

I motionen föreslås att en ny centrumplan tas fram i samråd med lokala företrädare, så att det kan utvecklas en mötesplats för kultur- och affärsliv.