Mp vill se vindsnurror på Tofta skjutfält

Miljöpartiet på Gotland föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Tofta skjutfält blir platsen för en ny vindkraftspark.

Området är idealiskt skriver motionärerna och anser att det finns utrymme för cirka 50 vindkraftverk.

Marken ägs idag av staten. Miljöpartiet vill nu att kommunen utnyttjar sin möjlighet till förköpsrätt för att kunna bygga ut vindkraften