Fortsatt behov av billiga bostäder

Bostadsbristen i Visby kommer att minska under de närmaste två åren. Om allt går i lås kommer det byggas över 800 bostäder, framgår av den senaste bostadsmarknadsenkäten som skickats till Boverket.

Men behovet av framförallt billiga hyresrätter kvarstår, konstaterar Lennart Johansson på Gotlands kommuns ledningskontor som har sammanställt enkäten.
- Det byggs för få hyresrätter. Vi tror att de som är beredda att flytta hit när myndighetsjobben kommer till Gotland inte är beredda att köpa en insatslägenhet eller ett eget hus.

Sammanlagt är det ett tiotal byggherrar som nu ligger i startgroparna. Bara i år kommer det att byggas minst tvåhundra bostäder, varav en fjärdedel blir hyresrätter. Knappt trettio är småhus och resten bostadsrätter.

Förutom dessa planeras minst lika många bostäder till, varav de flesta är hyresrätter i Terra Nova. Men där är det mer osäkert om det kommer igång.

2007 beräknar kommunen att det byggs 90 bostäder, varav de flesta blir bostadsrätter.

Dessutom finns byggplaner för ytterligare tvåhundra bostäder, som fortfarande är oklara. Bland annat handlar det om områden som Galgberget och A7 där flygbullret fram tills nu satt stopp. Men där hoppas kommunen, enligt Lennart Johansson, att reglerna ska lättas upp.