Ökad konkurrens på annonsmarknaden

Från och med idag onsdag kommer ännu en annonsfinansierad tidning att delas ut på Gotland. Det är Lokaltidningen Gotland som kommer att ges ut varannan vecka och nu tätnar konkurrensen om annonserna bland öns tidningar.

Bakom Lokaltidningen Gotland som kommer att delas ut till de gotländska hushållen i en upplaga på 25 000 exemplar står Johan Andersson, Peter Loob och Yvonne Loob. Det blir en del redaktionellt material som reportage och tävlingar i Lokaltidningen Gotland, men inga nyheter eftersom den kommer att ges ut varannan vecka skulle det inte fungera, säger de.

Alla tre var tidigare med och gav ut Lördagstidningen som i höstas startade på Gotland. Också det en tidning som ges ut varannan vecka, finaniseras av annonser och innehåller redaktionellt material. Den tidningen kommer att fortsättas att ges ut av Håkan Malmros. Det ryktas också om att ytterligare en tidning skall komma att ges ut under våren.

Förutom de här tidningarna finns ytterligare tidningar som finansieras av annonser, till exempel Gotlands annonsblad, och tidningar som ges ut av olika köpcentrum. Samt Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar som har en gemensam annonsavdelning. 

Men det är svårt att svara på om den gotländska annonsmarknaden räcker till åt alla, säger Yvonne Loob.
- Det beror på hur marknadsföringsglada företagen är.