Politiker vill rättvisemärka köp

Socialdemokraten Carin Rosell föreslår i en motion till Gotlands kommunfullmäktige att kommunen ska ta med etiska och sociala villkor vid upphandlingar.

Carin Rosell vill att kommunen ska prioritera produkter som är producerade på ett sätt som lever upp till de mänskliga rättigheterna, till exempel rättvisemärkta varor.