Förslag på ökad cykelturism

En utveckling av cykelleden Gotlandsleden föreslås i en motion till Gotlands kommunfullmäktige av socialdemokraten Wera Svensson, och vänsterpartiets Kaj Boström.
Motionärerna vill att kommunen ser till att möjligheterna att cykla på ön utvecklas och att man satsar mer på cykelturismen.