Folkpark föreslås i Väskinde

Väskinde Hembygdsförening vill återskapa den gamla folkparksidén och skapa en samlingsplats vid Ringvide i Väskinde. Det är i närheten av Brissund fiskeläge.

Här vill föreningen locka väskindeborna med varpa, boule, basarer och andra aktiviteter.

Platsen skänktes en gång till väskindeborna men kom genom kommunsammanslagningen att tillhöra Gotlands kommun.

Nu vill Väskinde Hembygdsförening att kommunen ger tillbaka markområdet till de boende i Väskinde.