Billigare VA-nät i Brissund

Det blev billigare än beräknat för kommunen att bygga ut vatten- och avloppsnätet vid Själsö-Brissund, norr om Visby. Hela utbyggnaden beräknades kosta 52 miljoner kornor, men stannade vid drygt 35 miljoner kronor.

I den summan ingår de avgifter som fastighetsägarna fått betala i anslutningsavgift.

Anledningen till att utbyggnaden av kommunalt vatten- och avloppsnät blev billigare är bland annat att det behövdes mindre bergschaktning och att ledningarna inte behövde läggas så djupt som man först trott.