Martebobor kräver bättre bussturer

Ett 90-tal personer har skrivit på ett brev till tekniska nämnden där de vill att bussförbindelserna mellan Visby och Martebo förbättras.

I Martebo finns ett 20-tal personer som dagligen pendlar melan hemmet och Visby. De vill nu att bussarna som passerar Martebo stannar till vid kyrkan eller vid vägkorsningen.

De vill också att vuxna ges möjlighet att resa med skolbussarna till Visby.