Skiss nytt konstprojekt på Gotland

Ett större konstprojekt har dragits igång på Gotland. Det heter Skiss, som betyder Samtidskonstnärer i Samtidssamhället.

Konstpedagog Ylva Hammar leder projektet och avsikten är att med konstens hjälp förebygga ohälsa.

Sex gotländska konstnärer ska ett halvår framöver arbeta med arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa på Gotland.

Nu i februari samlas de sex konstnärerna, lyssnar på föreläsare, diskuterar och funderar och i mars ska de sätta igång och arbeta rent praktiskt.