Algblomning i Östersjön kan mätas

En rapport som visar hur man kan mäta algblomningen i Östersjön har tagits fram av länsstyrelsen på Gotland.
Rapporten visar att algblomningen skulle kunna mätas på 10 platser en gång per dygn, där man bland annat kollar sikten i vattnet under ett par månader varje säsong.

Länsstyrelsen behöver veta hur algblomningen varierar år för år för att kunna upp uppnå miljömålen.

För miljöövervakningens del kan kontrollerna göras under sommaren för att sen sammanställas under hösten. För turismen behövs dock tätare kontroller och daglig information.

Enbart miljövervakningen skulle kosta 50 000 - 100 000 kronor per säsong. För turismen beror kostnaden på hur ofta mätningarna ska göras.

Exempelvis skulle båtklubbar kunna ställa upp med att ta prover och då måste de ha ersättning för sitt arbete.

Till den kommande säsongen finns dock ännu inga pengar till att mäta algblomningen.