Bättre vatten åt visbyborna

Gotlands kommuns tekniska förvaltning planerar en utbyggnad av vattenreningen i Visby för att rena det otjänliga vattnet från Skogsholmsvattentäkt.

Skogsholm har varit avstängd sen 2003 efter att man upptäckt att den innehåller bekämpningsmedel.

Men nu ska man alltså bygga ut vattenreningen vid Bingeby för att kunna använda vattnet från igen. Projektet kommer också att innebära en jämnare kvalité på Visbyvattnet.

Genom att blanda vattnet från fem olika vattentäkter kommer trycket, flödet och förhoppningsvis smaken att bli bättre.

Kostnaden är beräknad till upp emot 40 miljoner kronor och det hela beräknas vara klart under 2007.