Flera överklagar provbrytning

Flera överklaganden har kommit in efter Miljödomstolens beslut att ge Nordkalk AB tillstånd att provbryta kalksten i ett nytt område vid Ducker i Bunge, sydost om Bäste träsk.

Det är Naturvårdsverket, Botaniska föreningen, föreningen Bevara Ojnareskogen, Naturskyddsföreningen och en privatperson som har överklagat beslutet. De hänvisar framförallt till att provbrytningen kan påverka den känsliga naturen och grundvattnet i området.

Även Nordkalk har lämnat in ett så kallat anslutningsöverklagande angående beslutet att täktverksamheten måste ligga nere under fåglarnas häckningsperiod, mellan mars och augusti. De skriver också att de vill sätta igång med provbrytandet före det att miljödomstolens beslut vunnit laga kraft.

Naturvårdsverket och Nordkalk har bett om ytterligare två veckors tid för att kunna utveckla sina överklaganden ytterligare.

Ärendet kommer nu att gå vidare till miljööverdomstolen Svea hovrätt.