Oenighet kring ny bygglag

De borgerliga partierna på Gotland motsätter sig ändringarna i plan- och bygglagen som gör det svårare att bygga om- och till byggnader utanför planlagt område.

När frågan idag diskuterades i kommunstyrelsen var majoriteten positiv till förändingarna men centern, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna reserverade sig mot förslaget.

Förslaget innebär bland annat att det kommer att krävas byggnadslov för lantbrukets ekonomibyggnader och även rivningslov.