Även militära bilder avvecklas

Runt 50 000 bilder togs under militärepoken på Gotland. Just nu pågår det digra arbetet att gå igenom fotografierna.

Avvecklingen av försvaret på Gotland omfattar också alla bilder. Om tre månader är det tänkt att foto-officer Stefan Melin skall vara färdig med sin genomgång av det mycket omfattande fotomaterialet. I Avar - ett av husen på militärområdet Visborgsslätt kryllar det av bilder. Pärm efter pärm, låda efter låda. Svart-vitt, färg, diabilder och videofilmer.

Somligt skall till Krigsarkivet, annat stannar på Gotland i militärmuseum i Tingstäde och mycket kommer att slängas.