Nästan hela styrelsen vill avgå

Så gott som hela styrelsen i Musikaliska sällskapet på Gotland vill avgå. Jerry Lönngren är sedan 15 år tillbaka ordförande i sällskapet och nu tycker han, och fler med honom i styrelsen, att det måste ske en förnyelse.

Musikaliska sällskapet på Gotland är snart 200 år gammalt. Sveriges näst äldsta kammarmusiksällskap, bildat 1815 för att ”väcka kärlek till tonkonsten” och i början var det ett slutet sällskap där medlemmarna på insidan musicerade.

Sedan länge är nu sällskapet mer en ren arrangörsförening för kammarmusik och ordnar 10-12 konsertaftnar varje år.

Musikaliska sällskapet räknar in över 200 medlemmar på Gotland, men noterar ändå att intresset för kammarmusik ibland verkar svalt.

Nu diskuteras ändå en nystart genom samarbete med yngre föreningar.