Kommunen vill ha friskare personal

Kommunen utvidgar sin friskvårdspolicy där alla anställda har rätt till en timmes motion i veckan.

Nu skall personalen också kunna välja hur tiden skall användas. Kanske väljer vissa rökavvänjning, viktminskning eller någon form av ”må-bättre-aktivitet” som till exempel massage.

De anställda som har svårt att ägna sig åt motion och hälsa på arbetstid skall istället få ett bidrag motsvarande 1 200 kronor att använda till friskvård.

Nu skall det också finnas med i arbetstidssystemet när man har sin friskvårdstimme för att det vid årets slut skall visa sig hur många som faktiskt utnyttjar den.