GEAB:s vinst sämre än föregående år

GEAB, Gotlands Energi AB, redovisar en vinst efter skatt på 67 miljoner kronor. Det är ett något sämre resultat än 2004 då energibolaget gick med nära 72 miljoner i vinst.  

Både el- och fjärrvärmeförsäljningen gick sämre än tidigare år och bredbands-verksamheten är fortfarande en förlustaffär för bolaget.

GEAB ägs till 75 procent av Vattenfall och till 25 procent av Gotlands kommun.

Aktieägarna föreslås, trots det sämre resultatet, att få en utdelning på 233 kronor per aktie. Det innebär att Gotlands kommun får 8,7 miljoner kronor i utdelning från GEAB.