Skolan i Kräklingbo fördyras

Ombyggnaden av Kräklingbo skola blir ytterligare nio miljoner kronor dyrare än beräknat.

Igår beslutade kommunstyrelsen att skjuta till pengarna men moderaterna ifrågasatte den höga kostnaden för ombyggaden. Den totala summan för ombyggnaden är nu uppe i 25 miljoner kronor.

Förklaringen till de ökade byggkostnaderna är enligt det socialdemokratiska kommunalrådet Sonia Landin att det just nu råder en byggboom. Det är mer attraktivt för byggföretagen att bygga i Visby. Därför blir det dyrare att bygga på landsbygden.