Risk för utslagning i skolan

Det finns ett tydligt samband mellan hur många elever i en skola som inte klarar målen i årskurs fem och som senare inte klarar kraven på högstadiet.

På Gotland klarar inte var fjärde femteklassare de nationella proven i engelska, svenska och matte.

Inger Dahl är rektor på Lyckåkersskolan i Visby och hon tror att det är viktigt att redan på låg- och mellanstadiet lägga grunden för fortsatt skolgång.

Bland Gotlands alla niondeklassare syns stor skillnad mellan skolorna på hur stor del av eleverna som är behöriga till gymnasiet, alltså har godkänt i svenska, matte och engelska.

Likadant är det om man tittar på hur många elever som klarar de så kallade nationella proven i engelska matte och svenska, i femman. I Vissa skolområden är det endast några få procent som inte uppfyller målen, medan det i andra är upp emot hälften av eleverna som inte har de kunskaper som krävs för att klara proven.