Polisen på ön går mot minus

Polisen på Gotland ser ut att gå mot ett underskott i år. Om inget extra anslag kommer från Rikspolisstyrelsen så går polisen på ön back med knappt fem miljoner kronor.

Ekonomichefen vid Gotlandspolisen, Marianne Nyström, säger att det ekonomiska läget är bekymmersamt. Anslaget räcker helt enkelt inte till det antal poliser och andra anställda som finns.

En stor utgift som polisen på ön hoppas få extra anslag för är polisresurserna kring politikerveckan. Eftersom det är valår kommer Almedalsveckans aktiviteter att kräva extra bevakning.

Polisen på Gotland har fått klartecken om förstärkning från fastlandet just då. Totalt rör det sig om kostnader på en miljon kronor.

Gotland är den minsta polismyndigheten i landet, sett till både befolkning och pengatilldelning. Jämtland och Blekinge är därefter minst, men långt ifrån jämförbara. Jämtland får knappt dubbelt så mycket och Blekinge drygt dubbelt så mycket pengar som Gotland.

Gotlandspolisen har länge, i kontakterna med Rikspolisstyrelsen, påmint om löftet att det skall finnas 100 poliser på Gotland. Dit är det ännu en liten bit. Vid årsskiftet fanns 92.

Som vi berättat tidigare har lönerna klarats med polismyndighetens sparade pengar på Gotland, men nu är det snart ebb i kassan.

Att inte underskottet kom redan det gångna året, som länspolismästaren befarat berodde delvis på att polisen dragit in pengar också. Folk rusade för att köpa pass inför höjningen av pass-priserna. Polisen på Gotland sålde pass för 1,6 miljoner kronor. Många sommarbesökare bidrog till det tillskottet och det rasslade in 500 000 kronor mer än polisen räknat med för passförsäljningen.