Får socialbidrag trots sommarstuga

En Visbybo som inte fick socialbidrag för att han är delägare i ett fritidshus överklagade till länsrätten - och fick rätt.

Länsrätten anser att sommarhuset inte är möjligt att sälja, och därmed gör de en annan bedömning än social- och omsorgsnämnden på Gotland som avslog mannens ansökan om socialbidrag.

Socialnämnden kommer nu att går vidare och överklaga beslutet till kammarrätten för att få ärendet prövat där.