Dålig arbetsmiljö på Irisdals gruppbostad

Irisdals gruppbostad får viss kritik från Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kräver att Gotlands kommun gör en kartläggning av de anställdas arbetssituation. Det gäller framför all tunga lyft.

På gruppbostaden bor personer med stora funktionshinder och hjälpbehov. Kommunen måste göra en riskbedömning och en handlingsplan för hur personalen inte skall ta skada av t ex trånga hygienutrymmen.

Personalen på Irisdals gruppbostad får jobba i ogynnsamma ställningar och nu vill Arbetsmiljöverket alltså att kommunen ser till att de anställda har tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar.