Medborgares förväntan ökar med skatten

En arg kvinna på Fårö skriver till kommunstyrelsen och angriper ledningen för 2005 års bokslut som slutade med ett överskott på 82 miljoner kronor.

Fårö-bon skriver att kommunen indirekt, med hjälp av sin underbetalda personal inom till exempel äldreomsorgen, har lyckats omfördela resurser. Hon citerar Astrid Lindgren och använder ordet ”vanvettsaffärer” om kongresshallsbygget, som hon anser kunde ha stått tillbaka för viktigare ändamål.

Medborgarna förväntar sig ännu mer nu när kommunalskatten äntligen höjts, skriver den kritiska Fårö-bon.