Textilier i Väskinde kyrka skyddas

Tornrummet i Väskinde kyrka kommer att utrustas med en skärmvägg. Den nya väggen, längs västsidan, skall bland annat dölja ett klimatstyrt skåp som behövs för kyrkotextilierna.

Skärmväggarna skall ytbehandlas på samma sätt som orgeln och beslagen i dörrarna skall vara av samma typ som redan finns.

Den nya förrådsskärmen i Väskinde kyrka skall alltså anpassas till kyrkorummet i övrigt. Länsstyrelsens byggnadsantikvarie, Joakm Hansson, har godkänt ritningarna.