Droginformation på elva språk

Nu i helgen träffas behandlings- och utbildningsrörelsen Hassela till mångfaldsjour på Gotland.

Hassela startade en mångfaldsjour förra året. Det är en flerspråkig telefonjour som riktar sig till människor med ett annat modersmål än svenska. Här kan man på elva olika språk bland annat få information om drogmissbruk.

Syftet med mötet är att diskutera hur verksamheten kan utvecklas och nå fler föräldrar med invandrarbakgrund.