Pengar till polisen fördelas på nytt sätt

Rikspolisstyrelsen kommer inom kort att fatta beslut om nya principer för hur polisens pengar skall fördelas till landets polismyndigheter.

Ekonomichefen vid polisen på Gotland, Marianne Nyström, har ingått i den nationella arbetsgrupp som synat hur polisens resurser fördelas idag. Hon vill inte föregripa gruppens förslag men säger att det kommer att finnas ”vinnare” och ”förlorare” bland landets polismyndigheter.

– Ingen tycker ju om att få mindre resurser, säger hon och tror att det kommer att krävas ett stort förankringsarbete när förslaget väl är lagt.

Som exempel på orättvisor som kan ha uppstått med tiden nämner hon att vissa polismyndigheter inte fått anslagsökningar som står i relation till att personalen ökat. Kanske finns det också polismyndigheter som inte har lika stora behov som tidigare, men där anslaget inte krympt.

Under vecka 8 har gruppen sitt sista sammanträde innan den lägger sitt förslag till Rikspolisstyrelsen.