Döda svanar misstänks ej vara smittade

Hitills har två döda svanar tagits omhand av länstyrelsens personal. En vid Gotska Sandön och en i Nisseviken men ingen av dem bedömdes som riskfågel och har inte skickats för analys.

Inget utbrott av fågelinfluensa har hitintills rapporterats i Sverige, men nu ökas kraven på registrering av tamfåglar och fjäderfän. Jordbruksverket har i två nya föreskrifter dels bestämt vem som gör vad vid utbrott av fågelinfluensa - ”epizooti” som smittsamma sjukdomar mellan djur kallas.

Jordbruksverket har också bestämt att alla fjäderfän i fångenskap för avel, kött, skinn och viltvård skall registreras. Blankettar för detta finns nu tillgängliga.