Frihetsberövad gotlänning får skadestånd

En gotländsk man som var frihetsberövad under nära två veckor 2004, misstänkt för grov fridskränkning får nu 13.000 kronor i skadestånd eftersom förundersökningen mot honom senare lades ned.

Som ersättning för sitt lidande hade mannen själv yrkat på 170.000 kronor. Bland annat för att han fick besöksförbud och var utan bostad när han frigavs, han har också mått psykiskt dåligt och förlorat ett jobb på grund av polisutredningen.

Justitiekanslern, JK, anser att 13.000 kronor är ett mer rimligt belopp. Ersättning för det förlorade jobbet tar JK inte ställning till.