Telia riskerar böter på 10 miljoner

Telia riskerar böter på tio miljoner kronor om inte GEAB släpps in i deras telestationer.

GEAB vill komma in i flera telefonstationer på Gotland för att kunna sätta in utrustning så att de kan sälja bredband i telefonjacket hemma hos gotlänningar. Men i till exempel Follingbo säger Telia att det inte finns plats för mer utrusning.

Det var i november 2003 som GEAB frågade  om de fick komma in. När TeliaSonera tog den lediga plasten själva anmälde GEAB dem till Post och telestyrelsen, Pts, som ska se till att det är fri konkurrens på det här området. 

I maj 2005 bestämde Pts att TeliaSonera inte får reservera plats i sina telestationer för eget bredband - utan den som frågar först ska få platsen.

Om TeliaSonera gör så igen kan de tvingas betala 10 miljoner kronor i böter. Problemet på Gotland är att stationerna är så små att det oftast bara finns en ledig plats, enligt Rune Nilsson på TeliaSonera

Nu är det länsrätten i Stockholm som ska avgöra vem som har rätt.