Seminarium om säkerheten i Östersjön

Den 15 mars hålls ett seminarium i Visby om säkerheten i Östersjöområdet.

Medverkar gör bland andra Bo Huldt vid Försvarshögskolan, ledamöter i försvarsutskottet samt representanter från ryska ambassaden

Säkerhetskonferensen arrangeras av högskolan tillsammans med föreningen Folk och Försvar.

Mötet är öppet för allmänheten.