Fler än tusen fall för överförmyndaren

Antalet ärenden vid Överförmyndaren på Gotland har ökat det senaste året. Samtidigt har ärendena blivit allt mer komplicerade.

Under 2005 hade överförmyndaren över 1000 ärenden, mot drygt 900 året innan, skriver överförmyndaren i sin verksamhetsberättelse för 2005.

Under året har 18 nya gode män och förvaltare utbildats och förmyndarexpeditionen har utökats med en deltidstjänst.

Överförmyndaren redovisar också vad som gjorts åt den kritik som under året kommit från bland annat JO. Det har lett till att rutiner och akter setts över och fel rättats till.