Pengar till studiedag om våld

Det är nu klart att Gotlands kommun får nästan 42 000 kronor i bidrag till en studiedag i mars månad som skall handla om bland annat hedersrelaterat våld.

Utbildningsdagen syftar till att ge en bred kunskap om ”Vi och dom tänkande”. Dessutom skall deltagarna få se resultat från intervjuer med unga kvinnor och tankar kring strategier och praktiskt arbete med familjer där det förekommer så kallat hedersrelaterat våld.

Det är länsstyrelsen på Gotland som bidrar med pengar eftersom man anser att projektet uppfyller de krav som ställs av regeringen.