Bättre rutiner för krisstöd krävs

Socialsekreterarna ska få bättre utbildning i hur larm fungerar och hur de ska bete sig mot hotfulla besökare. Det har Arbetsmiljöverket kommit fram till efter att de har inspekterat delar av Gotlands social- och omsorgsförvaltning.

Det är socialsekreterarnas arbetsmiljö inom försörjningsenheten, alkohol och beroendeenheten, samt barn och familjeenheten som granskats.

Arbetsmiljöverket har flera krav på vad som behöver ändras.

Bland annat behövs bättre förberedelse och rutiner för förstahjälpen och krisstöd.

Innan den 31 maj i år så ska de olika avdelningarna redovisa till arbetsmiljöverket vad man har gjort för att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation.