Bredband försenas av teletvist

Utbyggnaden av bredband på gotländska landsbygden via vanliga teleledningar, eller så kallad ADSL-teknik, försenas för att Telia och Geab inte kan samsas om platsen i telefonstationerna. Det hävdar Jörgen Johansson som arbetar med bredband på Geab.
Reporter jonas.neuman@sr.se