Försvarsmark kan bli friluftsområden

Fortifikationsverket föreslår att 20 kustområden som försvaret inte längre behöver, även i fortsättningen ska ägas av staten så att de kan användas för friluftslivet.

På Gotland handlar det bland annat om öarna Majgu och Asunden utanför Slite samt Ryssnäs och Klintsbrovik på Fårö.

Fortifikationsverket har kommit fram till att det är fullt tänkbart att hyra ut områdena till entreprenörer i turistbranschen.

Andra områden som inte har bedömts vara riksintressanta i utredningen bör i första hand säljas till kommuner, anser verket.

Det anses troligt att försvaret i framtiden kommer att lämna fler områden och då är Fortifikationsverket berett att hjälpa regeringen med att bedöma om staten ska fortsätta att äga områdena.