Nya rådgivare inom lantbruket

Hushållningssällskapet på ön ökar sin rådgivning till lantbruket med både en ekonomi- och en byggnadsrådgivare.

Sedan tidigare har Hushållningssällskapet 13 anställda rådgivare och tjänstemän samt omkring 15 deltidsanställda avbytare.

Ny ekonomirådgivare är Erik Olsson, Vänge, och ny byggnadsrådgivare är Cecilia Hagberg, Klintehamn.