Hammarberg ny RSMH-ordförande

Olle Hammarberg Slite, valdes enhälligt till ny ordförande för Riksförbundet Social och Mental Hälsa, RSMH Kamratringen på Gotland.
Han säger att ett av målen är att skaffa en ny lokal till RSMH i Visby.